Om Medlemskap

Gå med
Information om medlemskap hittar du i vårt informationsblad. Även våra stadgar kan vara av intresse.
Du skickar in en ansökan och betalar en insats (återfås vid utträde, se prislista). Företag som vill bli medlemmar skickar istället in en företagsansökan.
Vi stämmer därefter träff i garaget för att gå igenom våra rutiner. Lite senare får du ett förarkort för tankning m m.

Vara med
Du betalar för de timmar och den sträcka du kör. Tre gånger om året får du fakturor som räknar samman alla dina körningar. Fakturan betalar du i slutet av samma månad. Även årsavgiften kommer på faktura. Läs mer om kostnader och betalningssätt i vår prislista.

Ungefär vart tredje år blir du ombedd att göra en enklare bilvård. Det handlar om att tvätta, städa och fylla på spolarvätska m m efter behov. Det tar några timmar och följer en enkel checklista.

Eftersom vi är en förening hoppas vi också på ditt engagemang på årsmöten, i styrelsen eller andra ideella uppdrag!

Gå ur
Om du vill lämna bilkooperativet skickar du ett mejl till medlemskap@karlstadsbilkooperativ.org.
Du lämnar åter din nyckelbricka och klipper sönder förarkortet.
Efter nästa årsmöte får du din insats återbetald till ditt bankkonto.